Friday 22nd October 2021,
CK Sävast

Föreningsinfo

Föreningen startades i januari 2011. Vår idé är enkel: att främja användningen av cykel som både motions- och tävlingsredskap i Boden med omnejd (och vår omnejd kommer alltid att vara stor!).

Så här ser vår styrelse ut:
Robert Andersson, ordförande
Henrik Bylund, sekreterare
Josef Larsson, kassör
Piotr Niewieczerzal, ledamot

Tommy Karlsson, suppleant

E-mail: cksavast@gmail.com
Bankgiro 726-6018
Swish: 123-194 79 02
Org.nr. 802458-3190