Föreningsinfo

Föreningen startades i januari 2011. Vår idé är enkel: att främja användningen av cykel som både motions- och tävlingsredskap i Boden med omnejd (och vår omnejd kommer alltid att vara stor!).

Så här ser vår styrelse ut:

Robert Andersson, ordförande

Josef Larsson, kassör

Christoffer Sundbom, ledamot

Lars-Erik Öhman, ledamot

Sara Willman, ledamot

Eva Niewieczerzal, suppleant

Piotr Niewieczerzal, valberedning

E-mail: cksavast@gmail.com
Bankgiro 726-6018
Swish: 123-194 79 02
Org.nr. 802458-3190

Lämna ett svar