Arcus 24-25 januariSå här skriver Kent Nilsson om cykling i Arcushallen kommande helg:

Luleå CK har bokat två tider i Arcushallen i januari och vill välkomna alla till trevlig och utmanande träning. Tiderna är:

Fredagen den 24 januari 20:45-23:00 (huvudansvarig Kent Nilsson)
Lördagen den 25 januari 08:00-09:45 (huvudansvarig Kent Nilsson)

Priset för att delta är 50 kr per person och det inkluderar båda tillfällena. Vid samlingsplatsen kommer det att finnas en plastficka där pengarna ska lämnas. Pengarna går till att betala hallhyran.

Säkerheten i samband med träningar i Arcushallen går före allt. För att undvika olyckor är det av yttersta vikt att dessa regler följs:

• Samling och start/avstigning sker som regel i det bortre högra hörnet av hallen sett från ingången. Uppstår problem när man är ute på banan som gör att man snabbt måste stanna gör man detta mot innerplanen och då helst på kortsidorna.
• Bana 1 och 2 används av de som önskar cykla långsammare, medan bana 3 och 4 används av de som vill cykla snabbare. All omkörning sker till höger.
• Undvik hastiga och omotiverade svängar ute på banan och byt inte bana i onödan. Det sistnämnda gäller särskilt i kurvor. I det sammanhanget bör också nämnas att det är strikt förbjudet att gena i kurvorna när man ligger längst fram i en klunga (vilken man ibland kan göra utan att vara medveten om det). Skär man kurvan (vilket ofta känns naturligt när man inte har någon cyklist framför sig) finns risk att ”svansen” prejar ut cyklister som befinner sig på inre banor.
• Kommunicera gärna med varandra vid omkörningar och/eller när dy har tänkt öka eller sänka farten. Tecken fungerar ofta bra vid cykling, men behövs det kan man med fördel också ropa vad man har tänkt göra. Detta gäller även när man vill varna framförvarande cyklister. Vid klungkörning är det även viktigt att sprida givna tecken vidare bakåt i klungan.
• Sist men inte minst – se till att ha kul!
• Med avseende på föregående punkt har en regel tillkommit från och mer år 2014. Väger man under 70 kg behöver man tills vidare inte hjälpa till att vika upp eller rulla tillbaka fotbollsmattan. Om man däremot väger mer än 90 kg MÅSTE man hjälpa till med detta. Nivåerna 70 och 90 kg är ännu så länge inte förhandlingsbara, men visar det sig att det blir alltför många som väger mindre än 70 kg kan den övre gränsen komma att sänkas med några kilo. Vid frågor eller ärenden som rör dispens eller överklaganden, kontakta UCI.

Följs dessa enkla regler håller vi olyckor borta. Är du ny i Arcushallen och har ytterligare frågor eller funderingar, vänd dig gärna till någon mer erfaren cyklist så kan denne hjälpa dig eller hänvisa dig vidare någon annan.

Duschmöjligheter finns i Arcushallen.

Vi passar också på att tacka Mats Nilsson för att han bevakar och bokar våra tider i Arcushallen.

Fler tider i Arcushallen under våren 2014:

Fredagen den 14 februari 20:45-23:00 (huvudansvarig Per Andersson)
Fredagen den 28 februari 20:45-23:00 (huvudansvarig vakant)

Se även Mats Nilsson blogg för kommande tillfällen: http://mazze59.blogspot.se/