Sunday 07th June 2020,
CK Sävast

Föreningsinfo

Föreningen startades i januari 2011. Vår idé är enkel: att främja användningen av cykel som både motions- och tävlingsredskap i Boden med omnejd (och vår omnejd kommer alltid att vara stor!).

Så här ser vår styrelse ut:
Jesper Kallin, ordförande
Henrik Bylund, sekreterare
Stephan Jacobsson, kassör
Mats Andersson, ledamot
Magnus Sandberg, ledamot

Tommy Karlsson, suppleant
Göran Töyrä, suppleant

Valberedningen utgörs av Johan Sandström.

E-mail: info@cksavast.se
Bankgiro 726-6018
Org.nr. 802458-3190