Thursday 22nd February 2018,
CK Sävast

Föreningsinfo

Föreningen startades i januari 2011. Vår idé är enkel: att främja användningen av cykel som både motions- och tävlingsredskap i Boden med omnejd (och vår omnejd kommer alltid att vara stor!).

Så här ser vår styrelse ut:

Robert Andersson (070-2880073), ledamot
Per Gånvall, kassör
Peter Holmbom, sekreterare
Jesper Kallin, ordförande
Ann-Charlotte Aittamaa, ledamot

Valberedningen utgörs av Johan Sandström och Daniel Hednäs.

E-mail: info@cksavast.se
Bankgiro 726-6018
Org.nr. 802458-3190